Wie zijn wij

Onze bovenstemgroep is opgericht in januari 2017. We repeteren één keer in de drie a vier weken en voor een concert één keer in de twee weken. Deelname aan de bovenstemgroep gaat zonder verdere verplichtingen. Er bestaat dus geen officieel lidmaatschap. Elke deelnemer die voornemens is om deel te blijven nemen aan de bovenstemgroep kan via ons een boekje aanschaffen wat we gebruiken tijdens de repetitie's. We maken bij het zingen gebruik van de bovenstemmen van Genemuiden en enkele zettingen, geschreven door Henk Frank Strijkert. Daarnaast maken we soms ook gebruik van een andere bovenstem zetting. Tijdens de eigen repetities en concerten is Henk Frank Strijkert uit IJsselmuiden de vaste begeleider. Zingen we op uitnodiging, dan hangt het van de organisatie af wie de organist is. 

We hebben als bovenstemgroep als doel om een aantal keer per jaar in een grote kerk te zingen en soms in een wat kleinere kerk. Zo zingen we bijvoorbeeld in de Grote kerk te Elburg en in de Bovenkerk te Kampen. Ook hebben we vier cd-opname's gemaakt in de Bovenkerk te Kampen en de Grote kerk te Elburg. Daarnaast staan we open om onze medewerking te verlenen aan zangavonden.

Om te repeteren maken we gebruik van de Pieter Zandt te IJsselmuiden aan de Grafhorsterweg 53. We oefenen van 19.45 uur - 21.15 uur. Tussendoor houden we een kwartier pauze met koffie en koek.

Om alles financieel gezond te houden vragen we aan elke zanger een vast startbedrag van 10 euro. Daarnaast kan er tijdens de repetitie's een vrijwillige bijdrage geleverd worden door iedere deelnemer.

Uiteindelijk is onze doelstelling dat het zingen van de psalmen niet tot eer van onszelf is maar tot eer van onze Schepper! Daarom beginnen en eindigen we onze repetitieavonden ook met gebed. We hopen u ook binnenkort te mogen begroeten in IJsselmuiden!