Ontstaan

In het voorjaar van 2016 ontstond het idee om een bovenstemavond te organiseren. We wilden dit meteen goed aanpakken en hadden als locatie de Bovenkerk te Kampen gekozen. Op 26 november werd deze avond gehouden met ruim 400 aanwezigen. Deze avond verleende de bovenstemgroep uit Genemuiden haar medewerking en het Psalmkoor Prijs den Heere uit Oldebroek. We hebben een goed gevoel aan deze avond over gehouden en kijken er dankbaar op terug.

Omdat we er mee verder wilden gaan ontstond het idee om een eigen bovenstemgroep op te richten. Dat heeft als voordeel dat we dan compleet zelfstandig zijn bij het plannen van concerten en niet afhankelijk zijn van andere bovenstemgroepen. Zo is dus in Januari de bovenstemgroep IJsselmuiden opgericht en hebben we op 26 januari 2017 voor de eerste keer gerepeteerd met 12 aanwezigen. Op de derde repetitie was het aantal leden al gegroeid tot 34. We zijn erg dankbaar en blij met deze snelle groei. Inmiddels hebben we al ongeveer 50 betrokkenen bij de bovenstemgroep!